Grain Boundary Josephson π-Junctions -Correlation between microstructure and transport properties for novel devices
Doktorsavhandling, 2010

Kollektorn
Opponent: prof. Dieter Koelle, Tübingen University, Germany

Författare

Karin Cedergren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

978-91-7385-372-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3053

Kollektorn

Opponent: prof. Dieter Koelle, Tübingen University, Germany

Mer information

Skapat

2017-10-07