Heart failure, still more malignant than cancer? A population-based study of 770,485 hospital cases in Sweden.
Poster (konferens), 2008

Författare

S Baker

Annika Rosengren

Göteborgs universitet

Eva Jakobsson

Göteborgs universitet

Anders Odén

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Inger Ekman

Göteborgs universitet

Muntlig presentation vid ESC Congress 2008. Augusti-september, 2008, Munchen, Tyskland.

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Skapat

2017-10-06