Dielectric responses of new and aged transformer pressboard in dry and wet states
Paper i proceeding, 2005

Transformer insulation

dielectric response

Författare

Jaroslaw Gielniak

Chandima Ekanayake

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Kristof Walczak

Anjey Graczkowski

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

International Symposium on Electrical Insulating Materials

386-389
4-88686-063-X (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

4-88686-063-X

Mer information

Skapat

2017-10-07