An emergency strategy scheme based on conventional distance protection to avoid complete system collapse
Paper i proceeding, 2003

Författare

M Jonsson

Jaap E Daalder

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

K Walve

Transmission and Distribution Conference and Exposition

Vol. 1 315-319
0-7803-8110-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

0-7803-8110-6

Mer information

Skapat

2017-10-08