The Number of unbounded Components in the Poisson-Boolean Model in H2
Licentiatavhandling, 2005

Poisson-Boolcan model

Bernoulli percolation

Dependent percolation

Hyperbolic disc

Double phase transition

Continuum percolation

Författare

Johan Tykesson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06