The Number of unbounded Components in the Poisson-Boolean Model in H2
Licentiatavhandling, 2005

Poisson-Boolcan model

Bernoulli percolation

Dependent percolation

Hyperbolic disc

Double phase transition

Continuum percolation

Författare

Johan Tykesson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik