Comments on 'Application of double negative materials to increase the power radiated by electrically small antennas'
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

IEEE Transactions on Antennas and Progation

Vol. 54

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik