Single- and dual- band multimode hard horn antennas with partly corrugated walls
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Omid Sotoudeh

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per Ingvarson

Sergei Skobelev

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 54

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06