Moment method analysis of circular-cylindrical array of waveguide elements covered with a multilayer radome
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Maria Lanne

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Lars Josefsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

IET Microwaves, Antennas and Propagation

Vol. 153 29-37

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik