Moment method analysis of circular-cylindrical array of waveguide elements covered with a multilayer radome
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Maria Lanne

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Lars Josefsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

IET Microwaves, Antennas and Propagation

Vol. 153 1 29-37

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06