European effort towards a unified framework for the analysis of antenna structures
Paper i proceeding, 2005

Författare

Guy Vandenbosch

R Gillard

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Stefano Maci

J. -P Martinaud

Giuseppe Vecchi

J Zapata

IEEE/ACES International Conference on Wireless Communications and Applied Computational Electromagnetics

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06