Dynamic Modelling in Credit Risk
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Alexander Herbertsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

1652-9715 (ISSN)

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06