The effect of source and load impedance on radiation efficiency and diversity gain of two parallel dipoles
Paper i proceeding, 2005

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005

Vol. 4B 2-5

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06