Measured radiation properties of a broadband terminal antenna
Paper i proceeding, 2005

Författare

Pawel Kabacik

R. Hossa

A. Byndas

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Sadullah Özcan

COST 284 Mini Workshop in Chexbres

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06