Characterization of mobile phones on reception by measurements of total isotropic sensitivity and average fading sensitivity in reverberation chamber
Paper i proceeding, 2005

Författare

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

COST 284 Mini Workshop in Chexbres

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06