Characterization of mobile terminals in Rayleigh fading by using reverberation chamber
Paper i proceeding, 2005

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

International Symposium on Antennas and Propagation 2005 (ISAP 2005), Seoul, South Korea

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06