Characterization of mobile terminals in Rayleigh fading by using reverberation chamber
Paper i proceeding, 2005

Författare

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Charlie Orlenius

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

International Symposium on Antennas and Propagation 2005 (ISAP 2005), Seoul, South Korea

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik