Influence of aging on structure and thermal conductivity of Y-PSZ and Y-FSZ EB-PVD coatings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

A. Azzopardi

R. Mévrel

B. Sain-Ramond

Eva Olsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Krystyna Marta Stiller

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Surface&Coatings Technology

Vol. 177-178 131-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07