Effect of Biological Growths on Properties of Silicone Rubber Housings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

S Wallström

S Karlsson

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Insulator News & Market Report

Vol. 13 56-63

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik