Super-hydrophobicity: a New Property for HV Components
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

P Holgerson

D Chakarow

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Insulator News & Market Report

Vol. 13 2 34-39

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07