Energieffektivisering - möjligheter och hinder
Rapport, 2009

Rapporten sammanställer aktuell kunskap om Sveriges energianvändning och energibalans samt prognoser för Sveriges framtida energianvändning inom de tre sektorerna transporter, byggnader och industri. Dessutom redovisas bedömningar av effektiviseringspotentialen för respektive samhällssektor fram till år 2020. I rapporten diskuteras också möjligheter och hinder för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och konsekvenserna av en långt driven energieffektivisering i Sverige.

transport

effektiviseringspotential och konsekvenser

teknikutveckling

energibalans

prognos för framtida energianvändning

energianvändning

byggnader

industri

Författare

Lennart Jagemar

Bertil Pettersson

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

ISBN

978-91-7082-802-7

Mer information

Skapat

2017-10-08