Microstructure of sputter deposited tin doped indium oxide thin films with silver additive
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

J. Lu

A. Hultåker

G. A. Niklasson

C. G. Granqvist

Eva Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Thin Solid Films

Vol. 479 107-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07