Individuell mätning och debitering i flerbostadshus – Kravspecifikation för förfrågningsunderlag
Rapport, 2009

Individuell mätning och debitering (IMD) är en fråga som kommer allt mer i fokus, främst som ett resultat av ökade satsningar på energieffektivisering. Flera bostadsföretag har påbörjat försök med, eller står i begrepp att påbörja utbyggnad av system för, IMD. Intresset för öppna lösningar som skiljer på mätare och sensorer, lokal insamling i lägenhet eller trapphus, central insamlingsenhet och övergången till fastighetssystem mm ökar. I denna rapport beskrivs en kravspecifikation för sådana öppna lösningar vilken ska användas som underlag till ett förfrågningsunderlag.

debitering

energieffektivisering

mätning

Författare

Lennart Jagemar

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Mats Olsson

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07