Trust as a quality variable
Paper i proceeding, 2005

Trust

Relationship marketing

Quality management

Values

Culture

Service quality

Författare

Stefan Lagrosen

Yvonne Lagrosen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

8'th QMOD International Conference, Quality Management and Organisational Development

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06