Integral Formulas and the Oshawa-Takegoshi Extension Theorem
Preprint, 2005

Författare

Bo Berndtsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:17

Mer information

Skapat

2017-10-07