Curvature of Vector Bundles and Subharmonicity of Bergman Kernels
Preprint, 2005

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:19

Mer information

Skapat

2017-10-07