Explicit Versions of the Briancon-Skoda Theorem with Variations
Preprint, 2005

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:20

Mer information

Skapat

2017-10-07