Dynamics and phonon-induced decoherence of Andreev level qubit
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

A. Zazunov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Vitaly Shumeiko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

E.N. Bratus'

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Physical Review B

Vol. 71 214505-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik