Wall shear stress measurements from oil film interferometry and laser doppler velocimetry
Paper i proceeding, 2005

Författare

Gunnar Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Faraz Mehdi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Abolfazl Shiri

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Jonathan W. Naughton

Invited paper AIAA-2005-4673, 4th AIAA Theoretical Fluid Mechanics Meeting, Toronto, 6-9 June, 2005

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06