The effects of the upstream conditions on a low Reynolds number turbulent boundary layer with zero pressure gradient
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Luciano Castillo

Gunnar Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Journal of Turbulence

Vol. 3 August

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06