Ca-doped YBa2Cu3O7-(delta) bicrystal junctions fabricated on asymmetric SrTiO3 substrates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anayesu Malisa

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Annalen der Physik

Vol. 14 8 533-538

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07