On the experimental sorting of competing theories for wall-bounded turbulent flows
Kapitel i bok, 2004

Författare

Martin Wosnik

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Gunnar Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

in A. J. Smits (ed.) IUTAM Symposium on Reynolds number scaling in turbulent flow, Kluwer Academic Publishers

285-290

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06