Smooth and rough turbulent boundary layers at high Reynolds number
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Luciano Castillo

Junghwa Seo

Horia Hangan

Gunnar Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Experiments in Fluids

Vol. 36 759-774

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07