Multidimensional Cayley transforms and tuples of unbounded operators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Håkan Samuelsson Kalm

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

J. Operator Theory

Vol. 56 (2006) 2 317-342

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06