Two regimes for effects of surface disorder on the zero-bias conductance peak of tunnel junctions involving d-wave superconductors.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

M. S. Kalenkov

Mikael Fogelström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Yuri Barash

Physical Review B

Vol. 70 184505-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08