Koppelman formulas and the $\bar{\partial}$-equation on an analytic space
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Håkan Samuelsson Kalm

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08