Koppelman formulas and the $\bar{\partial}$-equation on an analytic space
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Håkan Samuelsson Kalm

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Institut Mittag-Leffler preprint series

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13