IMPACT - Strategic Development of Chalmers Master's Programmes
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

Redaktör

Helena Danielsson

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

ISBN

978-91-633-6202-6

Mer information

Skapat

2017-10-06