Association of genetic variants in ADAMTS13 with ischemic stroke.
Poster (konferens), 2009

Författare

Ellen Hanson

Göteborgs universitet

Katarina Jood

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Christian Blomstrand

Göteborgs universitet

Christina Jern

Göteborgs universitet

European Stroke Conference, Stockholm 2009

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07