Detecting subsurface boulders using magnetic surveying and GPR
Rapport, 2006

Författare

Petra Brinkhoff

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap