Strict and non strict positivity of direct image bundles
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Bo Berndtsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

arXiv:1002.4797

15-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07