Bergman kernels and subadjunction
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Bo Berndtsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Mihai Paun

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07