Bergman kernels and subadjunction
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Bo Berndtsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Mihai Paun

arXiv:1002.4145

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13