Josephson junction qubit network with current-controlled interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

quantum computation

solid state qubits

superconducting circuits

Författare

Jonn Lantz

Margareta Wallquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Vitaly Shumeiko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Physical Review B Rapid Communication

Vol. 70 140507-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik