Probe model implementation in the null field approach to crack scattering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Håkan Wirdelius

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Journal of Nondestructive Evaluation

Vol. 11 1 29-39

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08