A poetic of virtuality – inventing, spawning, establishing and stabilizing new visual signs through intertextuality
Paper i proceeding, 2010

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

World Congress on Communication and Arts (WCCA)

Ämneskategorier

Kulturstudier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07