Audiovisual Thinking
Poster (konferens), 2010

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Sanna Marttila

Petri Kola

Inge Sorensen

Oranit Klein

Media, Communication and Cultural Studies (MeCCSA)

Ämneskategorier

Övrig annan humaniora

Kulturstudier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07