Self- and auto-ethnography – a methodology for observing, analyzing and writing on the personal creative practice
Poster (konferens), 2009

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

The Art Text symposium

Ämneskategorier

HUMANIORA

Övrig annan humaniora

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07