Ejektorluftning av järnhaltigt grundvatten. Del 1. Teori och karaktärisering.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jaan Kiviloog

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Robin Fjäll

Kenneth M. Persson

Vatten

0042-2886 (ISSN)

Vol. 60 1 25-32

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06