Production of Rh-103m for cancer therapy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

tumors

nude-mice

ovarian-cancer

radioimmunotherapy

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Julia Nilsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

B. Bartos

Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw

E. Kowalska

Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw

A. Bilewicz

Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw

Peter Bernhardt

Göteborgs universitet

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

0236-5731 (ISSN) 1588-2780 (eISSN)

Vol. 280 2 371-373

Ämneskategorier

Cancer och onkologi

DOI

10.1007/s10967-009-0529-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-17