Smitto(nto)logi: Om panspektrocismens politik och estetik.
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Christopher Kullenberg

Göteborgs universitet

Karl Palmås

Göteborgs universitet

Glänta

Vol. 08 4

Ämneskategorier

HUMANIORA

Mer information

Skapat

2017-10-10