Proceedings of the 22nd International Nuclear Physics Conference (Part 1), Göteborg, Sweden, 27 June-2 July, 2004
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Björn Jonson

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Göran Hugo Nyman

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Mikhail Zhukov

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

Nuclear Physics A

0375-9474 (ISSN)

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07