Spontaneous Resolution of Diphenyl-dipyridyl-zinc(II)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Anders Lennartsson

Göteborgs universitet

Mikael Håkansson

Göteborgs universitet

Acta Crystallographica

Vol. C65 m205-

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-10