Hopf Structures on Ambiskew Polynomial Rings
Preprint, 2005

Författare

Jonas Hartwig

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:35

Mer information

Skapat

2017-10-06