Residue Currents of Monomial Ideals
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Elizabeth Wulcan

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Indiana University Mathematics Journal

0022-2518 (ISSN)

Vol. 56 1 365-388

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:41

Mer information

Skapat

2017-10-07